Ficha do produtoINSTALACIÓNS AUDIOVISUALES E HOME CINEMA


¿Queres compartirlo no Facebook?


Características:

As novas unidades de son e video teñen unha calidade impensable fai anos, pero esta calidade non se pode apreciar sin unha instalación adecuada a cada local, dende o noso departamento técnico, estudiamos cada caso e buscamos a solución para que esa calidade remate sendo excepcional.